All Rights Reserved © Created by: appMotion

Daty turnusów

  • 27.04 – 11.05.2019 (14 dni) – 8800 PLN – jeden wolny pokój
  • 25.05 – 08.06.2019 (14 dni) – 8800 PLN
  • 21.09 – 05.10.2019 (14 dni) – 8800 PLN

WAŻNE: przed wpłatą prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia rezerwacji pobytu oraz o przesłanie krótkiego opisu zdrowia. Wpłata zaliczki bez uprzedniego kontaktu mailowego, nie oznacza rezerwacji pokoju.

 


Wpłata zaliczki w wysokości 1000zł najpóźniej na 14 dni przed przyjazdem.

Prosimy o uregulowanie reszty kwoty w dniu przyjazdu na konto bankowe lub gotówką na miejscu.

Wpłata na konto:

Eko Folwark Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Ul. Pachnąca 81 02-792

Warszawa

NIP 9512405472

Regon 363682580

Bank Spółdzielczy Bytów O/Kołczygłowy 23 9321 0001 0034 9428 2000 0010

Tytuł: zaliczka na pobyt w Eko Folwark w terminie: data turnusu

Po wpłaceniu zaliczki prosimy o przesłanie potwierdzenia oraz numeru telefonu na: kontakt@ekofolwark.pl


O przyjęciu na dany turnus zdecyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przyjazdu na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.

W przypadku wcześniejszego wyjazdu z Eko Folwarku nie zwracamy opłaty.

Potwierdzenie terminu turnusu nastąpi do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu drogą elektroniczną.

Turnus rozpoczyna się kolacją o godz. 18.00, a kończy się śniadaniem.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu w przypadku nieprzewidzianych trudności i zdarzeń losowych.

O ewentualnej konieczności zmiany daty Organizator powiadomi drogą elektroniczną o najbliższych dostępnych terminach lub dokona zwrotu wpłaconej zaliczki.