logo

All Rights Reserved © Created by: appMotion

Warunki uczestnictwa – Podróż w głąb siebie

 • O przyjęciu na dany turnus zdecyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.
 • Pierwszym krokiem rezerwacji jest wysłanie maila (ekofolwark.yoga@gmail.com) z zapytaniem o dostępność miejsc. Następnie po potwierdzeniu wolnych miejsc, wpłacenie zaliczki.
 • Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przyjazdu na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.
 • W przypadku wcześniejszego wyjazdu z Eko Folwarku nie zwracamy opłaty.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu w przypadku nieprzewidzianych trudności i zdarzeń losowych.
 • O ewentualnej konieczności zmiany daty Organizator powiadomi drogą elektroniczną o najbliższych dostępnych terminach lub dokona zwrotu wpłaconej zaliczki.
 • Potwierdzenie terminu turnusu nastąpi do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu drogą elektroniczną.
 • W wypadku rezygnacji z turnusu do 30 dni przed rozpoczęciem jest całkowity zwrot zaliczki.
 • Aby turnus się odbył, grupa musi liczyć co najmniej 10 osób.
 • Powyższy plan jest ogólnym zarysem tematów, które będą poruszane podczas odosobnienia. Plan może ulec modyfikacji.
 • Wszystkie aktywności będą dopasowane do poziomu zaawansowania kondycyjnego grupy i warunków pogodowych.
 • Kąpiele w stawie są na własną odpowiedzialność.