logo

All Rights Reserved © Created by: appMotion

Warunki uczestnictwa

Każdy z uczestników zobowiązany jest przywieźć ze sobą aktualne (nie starsze niż 10 dni) wyniki badań:

– Poziom sodu, potasu, chloru
– Kreatynina
– Amylaza trzustkowa w surowicy i moczu
– TSH, FT4
– Glukoza
– Profil lipidowy (HDL LDL triglicerydy, cholesterol całkowity)
– Aminotransferaza asparginowa i alaninowa – ALAT ASPAT
– Poziom bilirubiny
– GGTP – gamma glutamylo transpeptydaza
– CRP
– Morfologia
– Kwas moczowy w surowicy krwi
– Żelazo
– OB
– Badanie ogólne moczu

Informacje o płatnościach znajdują się w zakładce TERMINY I CENNIK POBYTU