Caldwell Esselestyn

Urodzony w 1933 roku w Nowym Jorku, wybitny kardiochirurg oraz niekwestionowany autorytet medyczny. Po powrocie z wojny z Wietnamu, gdzie służył jako chirurg, rozpoczął swoją pracę w Cleveland Clinic. Jako specjalista od kardiochirurgii wykonywał bardzo skomplikowane i kosztowne zabiegi na sercu, łącznie z wszczepianiem stentów, czy pomostowaniem aortalno-wieńcowym. Niepokój wywoływał w nim fakt, że operacje te przynosiły krótkotrwały efekt, a pacjenci powtórnie trafiali na stół operacyjny ze zmianami miażdżycowymi w tętnicach.

Ważnym krokiem jaki podjął Dr Esselstyn było zbadanie światowych trendów dotyczących chorób wieńcowych. Zauważył, że w latach 70-tych w rolniczych rejonach Chin ryzyko zapadalności na choroby wieńcowe było 12 razy mniejsze niż w USA, a w niektórych rejonach Nowej Gwineii, praktycznie nie występowały. Różnica była oczywista – nie spożywano tam diety zachodniej, obfitującej w białko zwierzęce i tłuszcze. Jeszcze ciekawszą lekcją dla Dr Esselstyna były obserwacje Norwegii. Podczas II wojny światowej, kiedy Niemcy okupowali Norwegię, zainkasowali mięso i produkty zwierzęce, więc Norwegowie spożywali głownie produkty roślinne. Patrząc na statystyki, umieralność na zawały serca oraz udary mózgu drastycznie zaczęło spadać. Działo się tak od 1940 aż do 1945, zaś po wycofaniu się Niemców i zakończeniu okupacji, znowu nastąpił drastyczny wzrost umieralności na choroby sercowo-naczyniowe.

Wnioski, jakie wyciągnął Dr Esselstyn z licznych statystyk były jednoznaczne, dlatego postanowił w latach 80-tych zorganizować własne badania wpływu diety roślinnej na chorobę wieńcową. W skład grupy badawczej wchodziły bardzo poważne przypadki pacjentów – po licznych incydentach sercowo-naczyniowych, nieudanych operacjach oraz 5 pacjentów, którzy usłyszeli od swoich kardiologów, że nie przeżyją nawet roku. Zalecana dieta była złożona głownie z roślin. Rezultaty przerosły oczekiwania Dr Esselstyna. Właściwe odżywianie przyniosło prawdziwe ustąpienie choroby wieńcowej, czego nie obserwowano w przypadku skomplikowanych operacji czy podawania lekarstw. Wyniki badania zostały opublikowane w 1995 roku w znanym piśmie naukowym The Journal of Family Practice i stały się prawdziwym przełomem w postrzeganiu diety w kontekście leczenia chorób.